Iesūtīja: īrisa
Atbild: Jānis Liepiņš
Paldies par ierosinājumu! Jebkurā gadījumā to atcerēšos.
Vispirms cīnīšos un cīnos par to, lai novada pagastu centri tiktu savienoti ar Koknesi ar asfaltētiem valsts nozīmes ceļiem
(īpaši - Irši ar Koknesi, jāatjauno arī cietais segums ceļam no Kokneses līdz Bebriem).
Tad seko pašvaldības ceļu noklāšana ar cieto segumu.
Iespējams, ka Jūsu minēto ceļu varētu noklāt ar drupināto veco asfaltu, ko noņem no remontējamajiem valsts ceļiem.
To Kokneses pašvaldība regulāri iegādājas un izmanto ielu vai laukumu noklāšanai.
Jāizvērtē, vai šāds risinājums ir derīgs Jūsu minētajam ceļam.
Apsolu nākamā gada novada budžeta veidošanas laikā noskaidrot, vai ir iespējams
Jūsu minēto ceļu iekļaut pašvaldības remontējamo ceļu prioritātēs.
Komentāri: