Pabriks par Eiropas Savienības ārējo robežu apsargāšanu

Migrācijas kīze Eiropas Savienībā (ES) ir apliecinājusi, ka tās ārējā robeža netiek pienācīgi apsargāta. Tas rada ievērojamus riskus Šengenas zonas tālākai pastāvēšani un ES ekonomiskajai attīstībai. A.Pabriks uzskata, ka Eiropas Komisijas priekšlikums izveidot Eiropas robežu un krasta apsardzi, lai nodrošinātu ES ārējo robežu spēcīgu un kopīgu pārvaldību, ir solis pareizajā virzienā. Viņaprāt, tas ir nozīmīgs lēmums arī Latvijai kā ES dalībvalstij ar ārējo robežu, kas ļaus to nostiprināt. A.Pabriks ir gandarīts, ka ir apstiprināts par Eiropas Parlamenta galveno ziņotāju par Eiropas robežu un krasta apsardzību.

Komentāri: