12.08.2015
Veicinās eID karšu plašāku izmantošanu

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām”, kas veicinās elektroniskās identifikācijas karšu plašāku izmantošanu, kā arī ļaus izvērtēt konceptuāli jaunu pieeju citu personas statusu apliecinošu dokumentu izsniegšanai.

Elektroniskā identifikācijas karte (eID) ir kļuvusi par pieprasītu personu apliecinošu dokumentu Latvijas iedzīvotāju vidū. Lai veicinātu eID karšu elektronisko iespēju plašāku izmantošanu, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju paredzēts veikt konkrētus pasākumus.

Paredzēts paplašināt to personu loku, kas var pilnvērtīgi izmantot eID kartes e-iespējas, ievērojot, ka bērniem un jauniešiem (līdz 18 gadu vecumam), kas savas eID kartes bija noformējuši līdz 2015.gada 12.maijam un kas visaktīvāk lieto modernās tehnoloģijas un internetu, bija liegta iespēja izmantot personas apliecību savas identitātes apliecināšanai internetā.

Ņemot vērā augsto īpatsvaru eID kartēm ar neaktivizētiem sertifikātiem, ir paredzēts paplašināt to kanālu skaitu, kas pieejami sertifikātu aktivizēšanai. Iecerēts arī veicināt viedkaršu lasītāju pieejamību mācību iestādēs un publiskajās bibliotēkās, piesaistot privātā sektora līdzfinansējumu, lai nodrošinātu eID kartes e-iespēju apguvi un lietošanas iespējas tiem iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecībai nav datora un interneta pieslēguma.

Vienlaikus paredzēts arī veicināt augstāku sabiedrības informētības līmeni par priekšrocībām, ko sniedz pakalpojumu saņemšana elektroniskā vidē, kā arī par drošības jautājumiem, kas saistās ar savas identitātes aizsardzību kibertelpā.

Paredzēts arī novērst tiesiskos un tehniskos šķēršļus, lai ļautu personas apliecību Latvijas teritorijā izmantot kā pilnīgu alternatīvu pasei, piemēram, lai ar personas apliecību varētu piedalīties Saeimas vēlēšanās.

Izstrādājot jauna parauga personas apliecības, kuras varētu sākt izsniegt 2017.gadā, iecerēts paredzēt tādu tehnoloģiju pielietojums, kas garantē pilnvērtīgu dokumenta funkcionalitāti un drošību vismaz 10 gadu termiņā (šobrīd eID kartes derīguma termiņš ir 5 gadi).

Ziņojumā arī meklēti risinājumi problemātikai ar daudz un dažāda veida personas statusu apliecinošo dokumentu izsniegšanu (piemēram, pensionāra, invaliditātes, daudzbērnu ģimenes, u.c. veida statusu apliecinoši dokumenti). Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par konceptuāli jaunas pieejas izvērtēšanu personas statusu apliecinošu dokumentu izsniegšanai, kā arī pilotprojekta realizāciju.

Šī jaunā pieeja paredz vienotu personas statusa apliecību izsniegšanu elektroniska dokumenta formā, kuru būtu iespējams vizualizēt QR koda veidā uz dažādiem datu nesējiem un lietot kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Minētā risinājuma priekšnoteikums ir efektīva pieeja personas statusa informācijai valsts informācijas sistēmās.

Jāatgādina, ka eID karšu jeb personas apliecību izsniegšana Latvijā sākās 2012.gadā un līdz 2015.gada aprīlim kopumā izsniegtas 604 339 personas apliecības.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Komentāri: