14.05.2018
Šogad IKP pieaugums varētu sasniegt 4,2%

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir izstrādājuši Latvijas makroekonomisko apskatu, kurā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī sniegts ieskats tālākajā ekonomikas attīstībā.

Latvijā ir atsākusies stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus. No 2011. līdz 2017.gadam IKP vidēji pieauga par 3,5% ik gadu. 2017.gadā IKP pārsniedza pirms krīzes 2007.gada līmeni par 0,8%.

2017.gadā izaugsmes temps paātrinājās, IKP palielinājās par 4,5%, kas ir straujākais pieaugums pēdējo 6 gadu laikā. Izaugsmes paātrināšanos 2017.gadā sekmēja situācijas uzlabošanās ārējā vidē, intensīvāka ES struktūrfondu apgūšana, nodarbinātības un darba samaksas pieaugums.

Eksporta apjomi ir sasnieguši līdz šim augstāko līmeni, turklāt pozitīvās tendences eksportā veicina arī apstrādes rūpniecības un citu eksporta orientēto nozaru – lauksaimniecības, mežsaimniecības un transporta attīstību. Tāpat strauja izaugsme 2017. gadā bija vērojama arī investīcijās.

Statistikas dati liecina, ka arī 2018.gada sākumā strauja izaugsme turpinās un EM eksperti prognozē, ka 2018. gadā IKP pieaugums varētu sasniegt 4,2%. Šo tendenci apliecina arī IKP 2018. gada 1.ceturkšņa ātrais novērtējums, kas uzrāda 4,3% pieaugumu.

Ekonomikas tālākā attīstība ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un Latvijas īstenoto reformu gaitas, tādēļ ir svarīgi turpināt darbu pie valdības deklarācijā nosprausto mērķu īstenošanas – stimulēt eksportu un investīcijas, veicināt produktivitātes pieaugumu un cilvēkkapitāla attīstību.

Detalizētāk ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas makroekonomisko apskatu var iepazīties ministrijas tīmekļa vietnē. Šādi apskati turpmāk tiks gatavoti divas reizes gadā.

 

Elita Rubesa - Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv

Komentāri: