21.03.2018
Pabriks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā prezentēs vēsturisku dzimtas stāstu

23. martā, pulksten 17:30, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Arta Pabrika grāmatas “Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiska eseja” prezentācijas pasākums un tikšanās ar grāmatas autoru.

Pasākums notiek sadarbībā ar latviešu – baltvācu centru “Domus Rigensis” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centru, kura Letonikas lasījumu ciklā tiek pārrunāti jaunākie pētījumi Baltijas kultūrtelpā.

Arta Pabrika grāmata apskata baltvācu apdzīvoto Iršu jeb Hiršenhohas koloniju tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 1939. gadam. Irši atrodas Kokneses novadā, 13 kilometrus no Ērgļiem. Tā ir vienīgā vieta Baltijā, kur pastāvējusi kompakta vācu zemnieku kolonija. Ne baltvācu, ne Latvijas vēsture nav pilnīga bez pētījumiem par Iršu vācu kolonistiem.

Tā kā Iršos meklējamas Arta Pabrika saknes, esejā iekļauta personīga stīga – laikabiedru atmiņas, dzīvesstāsti un fotogrāfijas. Autora ceļš uz Hiršenhofu sācies bērnībā, kad viņš labprāt gremdējies savas vecmammas stāstos par dzīvi, vēsturi un karu.

Savā darbā Artis Pabriks raksta: “Tā vien šķiet, ka senču balsis, vecmammas stāsti un mūsu valsts atdzimšana pēc 1991. gada mudina mani parūpēties, lai šī novada pagātnes stāsts no jauna rastu vietu mūsdienu Latvijā un Eiropā. Krājot materiālus un informāciju par Iršu vēsturi, runājot ar Iršu pagasta cilvēkiem, daudziem vecās vācu kolonijas bijušajiem iemītniekiem, kas mūsdienās mitinās Vācijā, lēnām dzima ideja par šo eseju. Vai mūsu zināšanas par pagātni sniedz mums sakņu sajūtu, kurā smelties spēku un pārliecību lūkoties nākotnē kā brīviem cilvēkiem? Es ceru, ka eseja par Hiršenhofu motivēs lasītājus meklēt atbildes uz šiem jautājumiem.”

Grāmatas atvēršanas svētki norisināsies LNB Letonikas un Baltijas lasītavā, 5. stāvā. Pasākums ir atvērts ikvienam interesentam.

 

Inga Tauriņa
Eiropas Parlamenta deputāta palīdze
Tālr.: +371 26564629
E-pasts: inga.taurina@la.europarl.europa.eu

Komentāri: