22.11.2018
Latvijas iedzīvotāju viedokli par Eiropas nākotni prezentēs Eiropas Savienības līderiem

Latvijā ir veiksmīgi notikušas diskusijas par Eiropas nākotni, kurās iedzīvotāji varēja līdzdarboties Eiropas nākotnes politikas veidošanas procesā un aktīvi iesaistīties sarunās, paužot viedokli par to, kādas pārmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Savienība varētu palīdzēt piepildīt cilvēku cerības – nodarbotos ar lietām, kas cilvēkiem patiešām svarīgas, un piedāvātu labākus risinājumus.

Latvijas iedzīvotāju viedokļu apkopojums parāda, ka Latvijā tiešām augstu vērtē tās iespējas, kuras šobrīd piedāvā atrašanās Eiropas Savienībā, kā arī uzskata, ka šīs Eiropas Savienības pilsoņu brīvības ir nākotnē vēl vairāk jāstiprina un jāpadziļina.

Galvenās bažas, kas tika paustas konsultāciju laikā – bailes par to, ka Eiropas Savienība varētu izjukt populisma vai sabiedrības apātijas dēļ. Cilvēki uzskata, ka Eiropā pietrūkst taisnīguma un vienlīdzības, kā arī drošības. Tika izteiktas arī bažas, vai ES spēj atrast pareizos risinājumus mūsdienu pasaules izaicinājumiem.

“Mani priecē, ka diskusijā par Eiropas nākotni ir iesaistījušies vairāk nekā 1500 dalībnieki no Latvijas, kuri savu viedokli varēja paust vai nu klātienes pasākumos visā Latvijā vai tiešsaistē. Šo ziņojumu var salīdzināt kā Latvijas sabiedrības foto mirkli par tiem aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, kas iedzīvotājiem visvairāk interesē, rūp vai dara bažīgus. Tādējādi tas nav tikai sauss dokuments, lai izpildītu kādu birokrātisku procedūru, bet gan reāls pienesums kopējā Eiropas diskusijā. Šī ziņojuma tēzes tiks prezentētas visiem Eiropas Savienības dalībvalstu politiskajiem līderiem. Tādējādi tas palīdzēs Eiropas politiķiem turpmāk meklēt vispiemērotākos risinājumus tiem izaicinājumiem, kas rūp visiem Eiropas pilsoņiem,” pauž ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Viena no ziņojuma sagatavotājām, domnīcas PROVIDUS direktore Iveta Kažoka atzīst: “Latvijas cilvēkiem ir raksturīgi pieņemt, ka viņi par Eiropas Savienību neko nezina, - bet tas ir tikai līdz brīdim, kad sākas diskusijas. Svarīgākais daudzajās klātienes diskusijās minētais atslēgvārds ir iespējas: mūsu sabiedrībai Eiropas Savienība galvenokārt nozīmē iespējas ceļot, mācīties un kļūt turīgākiem. Tas, ko Latvijas iedzīvotāji vēlētos, - lai šo iespēju nākotnē kļūtu vēl vairāk.”

Latvijas iedzīvotāji vēlētos, lai Eiropas Savienība spētu piemēroties jebkādām globālām pārmaiņām, investējot izglītībā, zinātnē un inovācijās, kā arī sniegt drošības sajūtu eiropiešiem. Latvijas iedzīvotāji arī vēlētos redzēt taisnīgāku Eiropas Savienību, it sevišķi attiecībā uz dzīves līmeņa izlīdzināšanos gan dalībvalstu līmenī, gan visas Eiropas Savienības līmenī. Cilvēkiem ir vēlme veidot dziļāku saikni ar citu ES dalībvalstu pilsoņiem.

Portāla ManaBalss.lv vadītājs Imants Breidaks atzīst: “Dialogi par Eiropas nākotni, ko ManaBalss.lv īstenoja kopā ar Ārlietu ministriju un citiem partneriem, bija lieliska iespēja būt pirmajiem Eiropā, kas ar digitāliem rīkiem iesaista cilvēkus sarunā par to, kādu Eiropu mēs nākotnē vēlamies. Mēs šo redzam, kā pirmo soli nacionālā līmenī, lai ar laiku šo pieredzi pārnestu arī uz starptautiska līmeņa dialogiem digitālās platformās arī par citām tēmām.”

Iedzīvotāju paustie priekšlikumi, idejas un atziņas nākotnes Eiropai ir apkopotas ziņojumā, kas tiks iekļauts visu Eiropas Savienības dalībvalstu kopējā ziņojumā, par kuru valstu un valdību vadītāji diskutēs Eiropadomes sanāksmē 13. un 14. decembrī Briselē.

Eiropas iedzīvotāju viedokļi būs ieguldījums kopīga redzējuma veidošanā par Eiropas turpmāko attīstību, valstu un valdību vadītājiem līdz 2019. gada jūnijam vienojoties par ES prioritāriem darbības virzieniem turpmākajos piecos gados.

Projektu “Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni” īstenoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar nevalstisko organizāciju – biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un citām nevalstiskajām organizācijām, domnīcu “Providus”, sabiedrības iniciatīvu platformu – portālu “ManaBalss.lv” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

 

Informācijai

 

Līdz 2018. gada 9. novembrim iedzīvotāji aktīvi izteica savus priekšlikumus, idejas publiskās diskusijās gan klātienē, gan digitālajā tiešsaistes platformā Manaeiropa.manabalss.lv par to, kādā Eiropā vēlamies dzīvot.

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un citām nevalstiskajām organizācijām veicināja un organizēja daudzas plašas diskusijas visā Latvijā, kā arī ES informācijas punktu koordinatori organizēja viedokļu apmaiņu Rēzeknē, Jēkabpilī, Ventspilī, Kuldīgā un Rīgā. Savukārt Ārlietu ministrija kopīgi ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja publiskas reģionālās diskusijas Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.

Kopumā 23 diskusijās klātienē savu viedokli par Eiropas nākotnes modeli pauda vairāk nekā 800 Latvijas iedzīvotāju, bet platformā Manaeiropa.manabalss.lv priekšlikumus izteica 721 interesents. Ideju talka, kā arī balsošanas iespēja par kādu priekšlikumu ir inovatīvs veids, kā ikvienam iesaistīties demokrātiskajos procesos, lai diskutētu un nepastarpināti izteiktu vēlmes par Eiropas nākotni.


Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: media@mfa.gov.lv

Komentāri: