11.04.2017
Latvija pievienojas Eiropas Izcilības centram cīņai ar hibrīdo apdraudējumu

11. aprīlī Helsinkos, Somijā, piedaloties Somijas ārlietu ministram Timo Soini (Timo Soini) un Eiropas Savienības un NATO pārstāvjiem, tika parakstīts saprašanās memorands, nodibinot Eiropas Izcilības centru cīņai ar hibrīdo apdraudējumu.

Memorandu parakstīja Latvija, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Francija, Lietuva, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. Centrs veiks hibrīdā apdraudējuma izpēti un analīzi, kā arī īstenos praktiskas apmācības un sniegs konsultācijas, lai paaugstinātu Eiropas valstu spējas pretoties hibrīdajam apdraudējumam.

Centrs atradīsies Helsinkos un apvienos ES un NATO dalībvalstu ekspertus kopīgai rīcībai, lai labāk izprastu un cīnītos ar hibrīdo apdraudējumu. Centra dibināšana ir tiešs apliecinājums ES un NATO sadarbības stiprināšanai, un tiek plānots, ka tas attīstīs sadarbību ar NATO Izcilības centriem Baltijas valstīs.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: media@mfa.gov.lv

Komentāri: