12.02.2019
Latvijā dzīvojošajiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem būs jāreģistrējas, lai saglabātu līdzšinējās tiesības

Otrdien, 12. februārī Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījums Imigrācijas likumā”, kas paredz noteikt kārtību, kādā Latvija turpmāk varēs uzturēties tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas līdz 2019.gada 29.martam likumīgi uzturējušies Latvijas Republikā. Izmaiņas paredzētas saistībā ar Apvienotā Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības.

Valdībā atbalstītais likumprojekts nosaka kārtību, kādā tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas jau šobrīd likumīgi uzturas Latvijas Republikā, varēs saņemt jaunus uzturēšanās tiesības apliecinošus dokumentus. Lai to izdarītu, ir noteikts pārejas periods līdz 2020.gada 31.decembrim, kura laikā Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem būs iespēja reģistrēties un saglabāt tiesības, kādas bija spēkā, Apvienotajai Karalistei esot vienai no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Tiesiskais regulējums atvieglos administratīvo slogu tiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas līdz 2019.gada 29.martam likumīgi uzturējušies Latvijas Republikā. Viņiem tiks nosūtīta personīga vēstule, kurā tiks izskaidrota uzturēšanās tiesību pārreģistrācijas procedūra, norādīts termiņš, kādā šī pārreģistrācija ir jāveic, kā arī sekas, kādas iestāsies, ja pārreģistrācija netiks veikta.

Latvijā dzīvo aptuveni 1200 Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.


Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Komentāri: