14.05.2018
Kalniņa-Lukaševica atklāj Latvijas izcelsmes studentu un pētnieku Apvienotajā Karalistē asociācijas konferenci

2018. gada 11. maijā Londonā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Latvijas izcelsmes studentu un pētnieku Apvienotajā Karalistē asociācijas (ALSRUK) konferencē “Lielbritānijas latviešu perspektīva”, kas pulcēja diasporas studentus un pētniekus no Lielbritānijas un citām valstīm, kā arī valsts pārvaldes pārstāvjus. Konference bija veltīta Latvijas ekonomiskās, politiskās, sociālās attīstības izaicinājumiem un iespējām no Lielbritānijas latviešu perspektīvas.

Ārlietu ministrija 2017.gadā atbalstīja LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētījumu “Diasporas zinātnieku piesaiste un sadarbības veicināšana” par Latvijas izcelsmes zinātnieku apzināšanu un viņu līdzšinējās sadarbības ar Latviju izvērtēšanu, tai skaitā par galvenajiem faktoriem, kas mudina uz sadarbību vai, tieši pretēji, no ciešākas sadarbības attur.

Šī pētījuma ietvaros tika apzināti un aptaujāti 390 Latvijas izcelsmes zinātnieki un kopumā informācija tika apkopota par aptuveni 500 Latvijas un latviešu izcelsmes zinātniekiem ārvalstīs. Pētījumā apzināta Latvijas izcelsmes zinātnieku ārvalstīs vēlme sadarboties, veicinot Latvijas zinātnes attīstību un identificējot galvenās sadarbības jomas.

“Pētījuma secinājumi atklāj, ka vairākums ārvalstīs strādājošo zinātnieku ar saknēm Latvijā optimistiski raugās uz iespējām veidot dažāda veida sadarbību ar Latvijas zinātniekiem. Tāpat tā rezultāti skaidri apliecina, ka lielākā daļa no latviešu zinātniekiem ārvalstīs vēlas dot ieguldījumu Latvijas attīstībā, lai arī profesionālā karjera tiek veidota ārvalstīs,” konferences dalībniekus informēja parlamentārā sekretāre.

ALSRUK rīkotā konference dod vēl vienu iespēju apzināt diasporas pētniekus un to ietekmi uz Latvijas diasporu un sabiedrību kopumā, iezīmējot Latvijas izcelsmes pētnieku darbu tēmas un paveikto. “Viens no būtiskiem jautājumiem šobrīd ir - kā īstenot Latvijai piederīgo zinātnieku tīklošanos, efektīvi apmainīties ar informāciju, veidot noturīgus tīklus un sadarbību caur idejām un projektiem,” teica Z. Kalniņa-Lukaševica.

Parlamentārā sekretāre norādīja, ka ALSRUK konferences diskusijas un rezultāti var kļūt par būtisku pienesumu ne tikai IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam, kas notiks šī gada 18.-20. jūnijā Rīgā, bet arī Latvijas izcelsmes zinātnieku potenciāla stiprināšanā un vēl spēcīgākai tā piesaistei Latvijai nākotnē.

Tāpat Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka sadarbība ar diasporas zinātniekiem neaprobežojas tikai zinātnes jomā vien, tā norisinās arī citās jomās. Tas tiek ievērots arī izstrādājot Diasporas likuma projektu, kuram jākļūst par praktisku pienesumu diasporas un valsts sadarbībā. Atbalsta pasākumiem jāveicina diasporas uzņēmēju, profesionāļu un zinātnieku iesaiste eksporta un investīciju veicināšanā, nozaru attīstībā, tehnoloģiju pārnesē, pētniecībā un izstrādē.

Lai iesāktais darbs nepārtrūktu, svarīgi ir to turpināt un stiprināt diasporas pašorganizēšanās procesus. Ārlietu ministrija ir gatava tam turpināt sniegt atbalstu dažādās formās, tai skaitā atbalstot šo un līdzīga satura konferences, apliecināja Z. Kalniņa-Lukaševica.

Zanda Kalniņa-Lukaševica pateicās konferences rīkotājiem ALSRUK un īpaši tās vadītājai Sandrai Martinsonei par iniciatīvu, turpinot veiksmīgi uzsākto diasporas studentu un pētnieku tīklošanās un pašorganizēšanās procesu Lielbritānijā.

Konferenci atbalsta Ārlietu ministrija, un tās rīkotāju vidū ir arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē.

 

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: media@mfa.gov.lv

Komentāri: