26.06.2018
Eiropas Komisijas atzinīgi novērtējusi Latvijas paveikto inovācijām labvēlīgas vides nodrošināšanā

Eiropas Komisijas publicētajā Eiropas inovācijas rezultātu pārskatā (European Innovation Scoreboard 2018) atzinīgi novērtēts Latvijas sniegums kā vienai no sešām valstīm, kas vairāk kā par 10 % uzlabojusi savu inovācijas veiktspēju.

 

Latvija jau trešo gadu pēc kārtas ir iekļauta “vidējo inovatoru” valstu grupā, kuru sniegums inovācijas jomā ir no 50 - 90% no ES-28 vidējā līmeņa. Eiropas Komisijas eksperti atzinīgi novērtējuši Latvijas paveikto inovācijām labvēlīgas vides nodrošināšanā, jo īpaši platjoslas pakalpojumu izplatībā; cilvēkresursu attīstībā, jo īpaši doktorantūras studiju beidzēju skaitā; kā arī finanšu pieejamībā zināšanu ietilpīgiem un strauji augošiem uzņēmumiem.

Latvija ir saglabājusi savu pozīciju reitingā – 24. vietu, vienlaikus uzrādot vienu no straujākajiem izaugsmes tempiem Eiropas dalībvalstu vidū. Ekonomikas ministrija uzskata, ka tas apliecina, ka aizsāktās iniciatīvas inovācijas sistēmas pilnveidošanai ir pareizas, taču vienlaikus redzam arī jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība. Inovācijas un inovatīvās darbības tālāka veicināšana ir viena no valsts ekonomikas prioritātēm, kas vidējā un ilgākā termiņā būs par pamatu gan produktivitātes, gan straujākam augstas pievienotās vērtības produktu pieaugumam.

Eiropas Komisijas veidotais Eiropas Inovāciju reitings ietver 10 dimensijas, ņemot vērā 27 inovāciju ietekmējošus indikatorus tādās jomās kā cilvēkresursi, pievilcīga pētniecības sistēma, inovācijai labvēlīga vide, finanses un atbalsts, uzņēmumu investīcijas, uzņēmumu inovētspēja, sadarbība starp zinātni un uzņēmējdarbību, intelektuālie aktīvi, inovācijas ietekme uz nodarbinātību un inovācijas ietekme uz pārdošanu.

Detalizētāk ar Latvijas novērtējumu var iepazīties Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis 67013193
E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Komentāri: