15.05.2018
Ārlietu ministrija apsveic sociālās kustības “Latvija strādā” iniciatīvu

2018. gada 15. maijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre piedalījās sociālās kustības “Latvija strādā” atklāšanas pasākumā. “Latvijas strādā” mērķis ir atgriezt Latvijā vismaz 1000 valstspiederīgos, kas šobrīd strādā vai mācās ārvalstīs. Sociālā kustība ir uzņēmuma “Tele2” iniciatīva, kas aicina darba devējus piesaistīt darbiniekus no emigrējušo valstspiederīgo vidus.

Z. Kalniņa-Lukaševica apsveica uzņēmējus ar iniciatīvas uzsākšanu. Parlamentārā sekretāre atzina: “Lai gan darba vieta un alga ir ļoti svarīgi faktori, taču ar tiem vien nepietiek, jo tikpat svarīgs kā labs darbs, konkurētspējīgs atalgojums un darba attiecības, ir arī praktiskie jautājumi – iespēja atrast piemērotu mājokli un bērnudārzu, kā arī skolu pieejamība un atbalsts bērniem veiksmīgāk iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Tāpat būtisks aspekts ir iespējas šo darbinieku dzīvesbiedriem – strādāt, saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, uzlabot latviešu valodas prasmes un integrēties Latvijas sabiedrībā.”

Parlamentārā sekretāre informēja klātesošos, ka notiek Diasporas likuma projekta izstrāde, lai nodrošinātu Latvijas valsts un diasporas attiecību ilgtspēju. Likuma projekts ir tapis ciešā kopdarbā ar diasporas organizācijām un pārstāvjiem, lai būtu atbilstošs reālajām vajadzībām un praktisks. Jau tuvākajā laikā likumprojektu paredzēts izskatīt Saeimas Ārlietu komisijā un virzīt pieņemšanai turpmāko četru līdz piecu mēnešu laikā.

“Remigrācijas jomā likuma projekts paredz valsts un pašvaldības atbalstu, lai atvieglotu diasporas atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Lai atvieglotu sagatavošanās pasākumus, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā, diasporas pārstāvjiem būs tiesības papildu dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu adresi Latvijā. Tas ļaus savlaicīgi pieteikt bērnus bērnudārzos un skolās pirms faktiskās atgriešanās Latvijā. Šo kā vienu no ļoti būtiskiem jautājumiem ir minējuši daudzi diasporas pārstāvji. Tāpat tas dos iespēju risināt citus administratīvos jautājumus, bet izslēgs tās sasaisti ar tā brīža nodokļu rezidences vietu,“ teica parlamentārā sekretāre

Z.Kalniņa-Lukaševica informēja, ka Diasporas likuma projekts paredz arī pastāvīgu un sistēmisku atbalstu diasporas bērnu integrācijai Latvijas izglītības sistēmā, kā arī diasporas jauniešu piesaisti studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs uz laiku vai pastāvīgi.

Savukārt, lai sniegtu atbalstu sekmīgai integrācijai Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, tiek paredzēts atbalsts diasporas pārstāvju ģimenes locekļiem, kuri nav Latvijas izcelsmes: latviešu valodas apguvei un iesaistei nodarbinātības veicināšanas pasākumos, kā arī ārvalstīs iegūtas izglītības un kvalifikācijas, tostarp reglamentētajām profesijām, vienkāršotākai dokumentu atzīšanas kārtībai.

Likumā paredzēts noteikt, ka pašvaldības ir tiesīgas sniegt arī cita veida sociālo vai materiālo atbalstu vai paredzēt papildu garantijas vai nosacījumus tiem, kas vēlas atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Paredzēta arī iespēja sniegt palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, skaidroja parlamentārā sekretāre.

“Situācijā, kad uzņēmumiem Latvijā arvien vairāk trūkst darbinieku un vidējā alga sasniedz 1000 eiro līmeni, ir apsveicami, ka uzņēmēji nāk klajā ar konkrētu un praktisku iniciatīvu, lai radītu priekšnoteikumus mūsu tautiešu atgriešanai Latvijā,” sociālās kustības “Latvija strādā” atklāšanas pasākumā sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica.


Papildu informācija:
LR Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: media@mfa.gov.lv

Komentāri: