Solvitas Āboltiņas runa

Vienotības priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas
runa
Vienotības kongresā
Rīgā, 2012. gada 1. decembrī


Cienījamās Vienotības biedres un godājamie biedri!
Kongresa viesi!
Kolēģi un draugi!

Ir pagājis mazliet vairāk par gadu kopš pagājušā gada augusta, kopš “Vienotība” spēra izšķirošo soli un no partiju apvienības pārtapa par vienotu partiju. Pulcējoties uz savu pirmo kongresu pēc apvienošanās, domāju, varam teikt – mums izdevās. Mēs bijām dažādi un esam dažādi, tomēr mūs vieno uzticība mūsu kopīgajam mērķim – plaukstošai, tiesiskai un nacionālai Latvijai. Un šim mērķim, par spīti grūtībām un domstarpībām, ir bijis veltīts mūsu darbs.

Saeimas vēlēšanās mūs atbalstīja vēlētājs, kurš no politikas sagaida rezultātus un stabilu atbalstu izaugsmei. Tas nav vēlētājs, kurš labprāt klausās populistu retorikā un domā, ka nauda krīt no gaisa. Mūsu vēlētājs ir politiski izglītots un saprātīgs, viņš vēlas no mums prognozējamību un atbildību, nevis skaistus, taču praksē nerealizējamus sapņus. Tieši šā vēlētāja atbalsts mums ļāva turpināt darbu valdībā pēc Saeimas vēlēšanām, un tieši šā vēlētāja atbalsts mums būs izšķiroši svarīgs arī nākotnē. 

Tādēļ šobrīd vairāk nekā jebkad mums ir jāatgādina sev, ka vara nenozīmē priekšrocības. Vara nozīmē atbildību un neatlaidīgu paškontroli. Vai ikkatrā savā rīcībā darām pašu labāko, uz ko esam spējīgi? Vai vienmēr kārtīgu apsveram savu vārdu un darbu praktiskās sekas? Šiem jautājumiem ir jābūt Vienotības darba kārtībā ik dienu, un tikai tad mēs spēsim attaisnot vēlētāju uzticību. Par mums lai vispirms runā praktiskie darbi valsts izaugsmes vārdā. Skandalēšanu un savstarpēju rīdīšanos labāk atstāsim politiskiem viendieņiem, kādu Latvijā diemžēl ir gana.
 

Kolēģi un draugi!

Esot politikā, ikkatram no mums ir jāuzdod sev jautājums – kādu mēs vēlamies redzēt Latviju un ko es personīgi varu dot savai valstij? Es vēlos redzēt spēcīgu, attīstītu un konkurētspējīgu Latvijas valsti, kurā tauta dzīvo labklājībā un saticībā un kurā dzimst bērni. Valsti, kurā - vienīgajā visā pasaulē - runā latviešu valodā un kurā ir saglabātas latviešu tradīcijas un kultūra. Vēlos redzēt Latviju, kurā tiesiskums un demokrātija ir sabiedrībā nostiprinājušās vērtības.

Jau kopš 2009. gada, kad valsts vadību savās rokās pārņēma Valdis Dombrovskis, mūsu biedri ir skaidri apliecinājuši savu spēju uzņemties atbildību. Kaut arī krīzes grūtības vēl nav pilnībā pārvarētas, mums šodien ir jāraugās uz priekšu, nākotnē. Līdzās smagajām demogrāfijas un izaugsmes atjaunošanas problēmām mūsu skatienam ir jāvēršas pie tādas Latvijas, kādu to vēlamies redzēt pēc pieciem un desmit gadiem. 

Un tā vairs nav tikai izdzīvošanas Latvija, kurā mūs noveda ekonomiskā krīze un politiska bezatbildība. Tā ir iespēju Latvija. Ļaujiet man paskaidrot, ko tas nozīmē.

Bieži esam dzirdējuši frāzi, ka mūsu vienīgais resurss ir cilvēki. Tam ir jāpiekrīt. Arī mācītājs Juris Rubenis uz jautājumu par to, kā palīdzēt savai valstij, ir atbildējis ļoti skaidri: “Atbilde vienlaikus ir vienkārša un sarežģīta. Ikviens var uzdāvināt savai valstij vienu labāku, iecietīgāku, patiesāku, mīlošāku, gudrāku cilvēku. Cilvēku, kāds varbūt varētu kļūt arī katrs no mums.”

Taču līdz šim nav darīts pietiekami daudz, lai valsts patiešām radītu apstākļus cilvēku iniciatīvai un radošumam. Latvijai ir svarīgs katrs tās cilvēks – nevis kā statistisks iekšzemes kopprodukta veidotājs vai ailīte pabalstu sarakstā, bet gan kā unikāla personība, ar saviem talantiem un spējām.

Reizēm pie mums ir valdījis uzskats: pietiek ar to, ka valsts liek cilvēkus mierā, lai viņi kļūtu inovatīvi un radoši paši no sevis. Šāda pieeja ir izrādījusies kļūdaina. Cilvēku iniciatīvai ir jārada apstākļi, lai Latvija patiešām kļūtu par iespēju zemi. Būsim atklāti – ne jau ar dažu latu pielikumu minimālajai algai vien mēs apturēsim cilvēku aizbraukšanu. Politiķu lielais izaicinājums šodien ir stiprināt cilvēkos pārliecību, ka Latvija ir īstā vieta, kur īstenot savas ieceres un talantus – ekonomikā, zinātnē, mākslā un citur. 

Tam nepietiks ar abstraktām runām par konkurētspēju. Valstij ir jābūt pretimnākošai katram, kurš grib un var uzsākt ko jaunu. Tas vispirms ietver skaidru un saprotamu nodokļu sistēmu, fiskālo stabilitāti, gudras pārmaiņas izglītībā, valsts atbalstu inovācijām un radošumam.

Tāpat ir svarīgi, lai katrs cilvēks pie mums justos drošs par valsts atbalstu sev un savai ģimenei grūtās dzīves situācijās, jo tikai drošs cilvēks spēj būt radošs. Tomēr vissvarīgākais ir veidot valstī atbalstošu vidi un noskaņojumu, lai katrs, kurš vēlas darīt ko jaunu, drosmīgu vai oriģinālu, netiktu tūliņ nosodīts kā izlēcējs. Arī šodienas ekonomiskā atgūšanās Latvijā balstās uz to cilvēku pleciem, kuri īsteno savas ieceres - par spīti pesimismam, bieži arī par spīti neiejūtīgiem birokrātiem un skeptiskai sabiedriskajai domai.

Mums visiem kopā jādomā par to, kā radīt šādu labvēlīgu vidi cilvēku iniciatīvai un radošumam. Turklāt runa nav tikai par administratīvu šķēršļu noņemšanu un konkurētspējīgu nodokļu sistēmu.

Ir jāvairo arī izpratne, ka katrs, kurš pie mums īsteno savas spējas un talantus, vienlaikus nes labumu Latvijai – gan talantīgs dziedātājs, inovatīvs zinātnieks vai jauns, enerģisks uzņēmējs. Nekas nevar tik ļoti kaitēt mūsu iespēju Latvijai kā valsts pārvalde, kura kavē un apspiež šīs dažādās cilvēku iniciatīvas. Turklāt tas arī sabiedrībā vairo maldīgu pārliecību, ka neizlēkt un turēties pie vidusmēra ir labāk, nekā noticēt sev un sekot savām spējām un talantiem. 
Veidot iespēju Latviju, kur cilvēki jūtas droši un pārliecināti par savu varēšanu – tas ir Vienotības izaicinājums tuvākajiem gadiem.
 

Dārgie kongresa dalībnieki!

Šobrīd nevaru jūs aicināt uz atpūtu, labākajā gadījumā – tikai uz īsu elpas ievilkšanu. Mūs sagaida pašvaldību vēlēšanas. Arī valdībā Vienotība ir uzņēmusies nozares, kurās ir daudz smaga darba, bet maz ārēja spožuma un pompa – kā finanšu, veselības un labklājības jomu. Situācija Eiropas Savienībā liek mums atrasties nepārtrauktas modrības stāvoklī. Tieši tādēļ mums jāpievērš uzmanība partijas iekšējai organizācijai.

Vienotība nekad nebūs “vienveidība”; mūsu rindās notiek un vienmēr notiks diskusijas par nodokļu politiku, par sabiedrības integrāciju, par dzimumu līdztiesību un citiem jautājumiem. Diskusijai un dažādiem viedokļiem vienmēr būs priekšroka iepretim saucieniem pēc “stingrās rokas” vai “varas vertikāles”.

Tomēr līdzās diskusijai mums ir nepieciešama arī skaidra apziņa par kopīgo mērķi – pārtikušu, tiesisku un nacionālu Latviju. No mums pašiem, no mūsu valstiskās apziņas un ikkatra ikdienas soļa ir atkarīgs, kāda būs nākotnes Latvija. Vienotībai ir pamats lepoties ar saviem partijas biedriem, un mums ikvienam ir svarīgi sajust vienotu komandas garu, būt iesaistītiem un uzrunātiem un apzināties savu biedru atbalstu.

Mēs spējam gan veidot komandu, kur katrs apzinās savu atbildību, gan stādīt Latvijas intereses augstāk par visu. Neatkarīgi no tā, cik saspringts mēdz būt mūsu ikdienas darbs, mums jāatrod laiks kopīgām diskusijām un domu apmaiņai, jo viedokļu dažādībā ir mūsu vēl līdz galam neapjausta bagātība.

Politikas process ikdienā mēdz būt konfrontējošs un agresīvs. Tādēļ ir tikai normāli, ka partijas biedru vidū pasprūk kāds asāks vārds. Tomēr tam vispirms ir domātas partijas iekšējās diskusijas, nevis mediju slejas. Partijai ir jāveicina iekšējais dialogs. Demokrātija sakņojas viedokļu dažādībā un tā paredz debates, ideju cīņas un pārliecināšanu.

Savulaik mēdza teikt, ka politiķis ir vārga būtne, jo to var nosist ar avīzi. Mūsdienās to var izdarīt arī ar televīzijas kanālu vai interneta vietni. Vienotība allaž ir respektējusi mediju sargsuņa funkciju. Politisko lēmumu caurspīdīgums, dialogs ar vēlētājiem, rūpes par sabiedrības uzticēšanos – tas viss nav iedomājamas bez brīviem un profesionāliem medijiem.

Tomēr katram ir jādara savs darbs, un mūsu kā politiķu vietu Latvijas vēsturē noteiks darbs un tā rezultāti, nevis kliedzoši ziņu virsraksti. Jāatzīst, ka Vienotības attiecības ar sabiedrisko domu šodien nav no vieglajām. Ilgais laiks, kamēr Latvijas politikā pirmo vijoli spēlēja privātās intereses un “savējo” tīklojumi, nav pazudis bez pēdām arī sabiedrības apziņā.

Pastiprināts mediju jūtīgums pret interešu konfliktiem un uztraukums par iespējamu korupciju ir realitāte, ar kuru ir jārēķinās katram. Tas šodien ir viens no Vienotības uzdevumiem: reabilitēt sabiedrības acīs efektīva un vienlaikus godprātīga politiķa tēlu.
 

Godātie klātesošie!

Vienotības rindas šodien ir ļoti dažādas. Patiess prieks, ka kongresā redzam gan pieredzējušus politiķus, gan jaunākus biedrus, kuriem šis ir pirmais partijas kongress mūžā. Jāteic, ka biedru skaita palielināšana nekad nav bijusi Vienotības pašmērķis. Šī nekad nebūs partija oportūnistiem un pašlabuma meklētājiem. Pie mums nekad rindā nestāsies tie, kas ar partijas biedra karti vēlas aizsegt savu kompetences un godaprāta trūkumu.

Tomēr mēs zinām arī to, ka Vienotība tikai tad spēs īstenot savus valstiskos mērķus, ja tai būs spēcīgas saknes pilsoniskajā sabiedrībā. Mēs vienmēr labprāt savās rindās redzēsim cilvēkus, kuri vēlas strādāt valsts labā. Jo īpaši tas sakāms par jauniešiem, kuriem ir dārgi mūsu principi, un kuri apsver politiskas karjeras iespējas. Vienotības durvis jums vienmēr ir plaši atvērtas.

Darbs ar partijas nodaļām un jaunu biedru piesaiste būs partijas prioritāte arī turpmākajos gados. Šajā procesā neatsverama loma ir jau esošajiem biedriem, jo īpaši – partijas cilvēkiem Saeimā un valdībā. Ir jāsaprot, ka jaunu biedru piesaiste un aktīvas nodaļu dzīves uzturēšana ir mūsu politikas ilgtspējas jautājums. Lai cik enerģiski arī reizēm norisinātos darbs parlamentā un valdībā, mēs ne uz mirkli nedrīkstam aizmirst par saikni ar partiju nodaļām.

Patiešām būtisks partijas darbs un diskusijas ir norisinājušās Vienotības domē Sandras Kalnietes vadībā. Partijas reģionus aptverošā, plašā lokā esam apsprieduši mūsu valsts pastāvēšanai un attīstībai svarīgus un pat izšķirošus jautājumus. Šīs tikšanās un diskusijas ir bijis neatsverams domu apmaiņas forums, kurā Vienotības biedri no visas Latvijas ir regulāri tikušies, formulējuši partijas politisko nostāju un veidojuši skaidru politisko vīziju.

Ne mazāk svarīgi partijai ir stiprināt saikni ar nevalstisko sektoru. Daudzi no mums paši ir dažādu biedrību, apvienību, profesionālo asociāciju biedri. Neaizmirsīsim: šie kontakti ir vitāli svarīgi arī partijai – ne tikai tādēļ, lai informētu par partijas viedokli, bet, pat svarīgāk, lai partija ikdienā sajustu sabiedriskās dzīves elpu. Tieši tādēļ mums ir jāveido spēcīga saikne ar nevalstisko sektoru – pat neraugoties uz to, ka uz politiskām partijām cilvēki pie mums mēdz raudzīties piesardzīgi.

Nākamā gada pašvaldību vēlēšanu tuvošanās ir sajūtama gaisā jau šobrīd. Mums ir visi priekšnoteikumi, lai Vienotība nākamgad varētu stiprināt savu pārstāvniecību reģionos; viss tālākais jau ir atkarīgs no mums pašiem.

Īpašs prieks, ka Rīgas nodaļai ir izdevies izvirzīt par sava saraksta līderi cienīgu kandidāti, kurai ir lielas izredzes panākt pozitīvas izmaiņas mūsu galvaspilsētā. Tā vienlaikus būs iespēja lauzt priekšstatus par vienpersonisku varu Rīgā un apliecināt komandas spēku un varēšanu. Tādu Vienotība pašvaldību vēlēšanās Rīgā patiešām spēj piedāvāt.

Vienlaikus mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz Rīgu. Ir jāapzinās, ka par mūsu partijas darbu valsts līmenī spriež arī pēc mūsu cilvēkiem reģionos. Par to, ka Vienotības nodomi ir nopietni un godprātīgi, cilvēkiem ir jāpārliecinās uz savas ielas, savas skolā un bērnudārzā. Ikkatrā novadā, ikkatrā pilsētā mums ir jāsaista savu biedru darbība vietējā līmenī ar tiem valstiskajiem mērķiem, kurus sev ir izvirzījusi Vienotība. Tas prasa abpusēju sadarbību un ieklausīšanos, un vēlēsim sev sekmes šajā grūtajā darbā.
 

Godātie klātesošie!

Nenoliegsim, gadās situācijas, kad tiekam nesaprasti vai pārprasti. Tas rada augsni spekulācijām par Vienotības šķietamo augstprātību un slēptajām interesēm. Taču mūsu partijai nav citu interešu, kā vien Latvijas un tās pilsoņu intereses.

Tādēļ mums jāaicina palīgā visi savi biedri – skaidrosim partijas pozīciju, neatlaidīgi skaidrosim mūsu nostāju gan ekonomiskos un tiesiskuma, gan citos jautājumos! Arī mūsu kolēģiem no valdības un Saeimas frakcijas ir ik dienas jāstrādā pie šā skaidrošanas darba – ne tikai tviterī, bet vispirms tiešā saskarsmē ar vēlētājiem. Tieši šim nolūkam durvis vēruši pirmie divi partijas atvērtie biroji Jelgavā un Jūrmalā. Jau drīzumā tiem sekos līdzīgi biroji arī citviet Latvijā, kuriem jāveido pozitīvs pretsvars sabiedrībā dzirdamām baumām un sazvērestības teorijām.

Domāju, šodien varam skaidri teikt: Vienotība ir ienākusi Latvijas politikā uz palikšanu. Mēs raugāmies nākotnē ar nopietnību un gatavību darbam. Mūsu spēcīgākais resurss esam mēs paši – Vientības biedri, Latvijas patrioti un patriotes, visi, kas līdzās savām ikdiienas rūpēm spēj ieguldīt darbu mūsu valsts uzplaukumam.

Gan mūsu Ministru prezidentam, ministriem, valdības un pašvaldību deputātiem, gan Eiroparlamentāriešiem, mūsu jauniešiem un partijas vēstkopas aktīvākajiem autoriem – es saku jums visiem paldies. Jūs ar savu ikdienas darbu sniedzat ieguldījumu arī mūsu valsts attīstībā. Un lai fakts, ka šogad sabiedrības cieņas balvu “Cicerons” saņēma mūsu Ikšķiles novada domes priekšēdētājs Indulis Trapiņš, kalpo kā iedvesmojošs notikums mums visiem. Tas apliecina, ka godaprāts un sava darba darīšana pēc labākās sirdsapziņas ir galvenais, ko mēs katrs varam dāvināt savai valstij, lai veidotu to tādu, kādu vēlamies redzēt ik dienas.

Mēs varam pamatoti lepoties ar to, kas Vienotībai šo gadu laikā ir izdevies. Mums šodien arī kritiski jāatskatās uz savām kļūdām, vispirms tādēļ, lai tādas vairs nepieļautu nākotnē. Taču aiz visām ikdienas problēmām es vēlu, lai mums nepazūd izpratne par kopīgo mērķi – demokrātisku, labklājīgu un nacionālu Latviju, kuras sasniegumi tiek atzīta Eiropā un pasaulē.

Savukārt tiem, kas piesauc pagātnes neveiksminiekus un runā par partijai draudošām skuju takām, varam droši teikt – nesagaidīsiet.