Iesūtīja: Uldis
Atbild: admin
Latvija ir neatņemama demokrātiskas Eiropas daļa, kur vārda un pulcēšanās brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām un šīs vērtības ir jāaizsargā. Mēs iestājamies par stipru pilsonisko sabiedrību un pret jebkāda veida kādas sabiedrības daļas vai grupas diskrimināciju. Vienotībā atšķiras viedokļi par to, kāds tiesisks regulējums nepieciešams, lai viendzimuma pāri varētu reģistrēt savas attiecības, taču atzīstam, ka būtu lietderīgi grozījumi atsevišķos likumos dažādu LGBT kopienas praktisko jautājumu sakārtošanai.
Komentāri: