19.04.2018
Trauksmes cēlējus aizsargās likums


Autore: Astrīda Harju, Saeimas deputāte, Trauksmes celšanas likumprojekta darba grupas vadītāja

Ceļš līdz šim brīdim, kad Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā notikusi vienošanās par konceptuālu atbalstu Trauksmes celšanas likumprojektam, nav bijis gluds. Iepriekš jau izstrādāts Trauksmes cēlāju aizsardzības likumprojekts, kas dažādu iemeslu dēļ tika nolikts malā. Pagājušā gada rudenī Saeimā norisinājās starptautiska konference, kas tika rīkota, lai uzklausītu ekspertu viedokļus un veicinātu diskusiju par trauksmes celšanas (ziņošanas) mehānismiem, trauksmes cēlēju aizsardzību, kā arī veicinātu labās prakses apmaiņu, sniedzot atbalstu aizsāktajam darbam vienota tiesiskā ietvara Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma – izstrādē. Konferencē piedalījās eksperti no vairākām Eiropas valstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī pārstāvji no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), kuri dalījās pieredzē, kā šādi likumi “strādā” sabiedrības interesēs, minēja piemērus, kā tie veicina korupcijas, ēnu ekonomikas mazināšanos.

Latvijā līdz šim dažādi tiesiskie regulējumi nebija apkopoti vienā likumā, kad valsts iestājas par aizsardzību un garantijām patiesas trauksmes cēlējiem. Trauksmes celšanas regulējuma mērķis ir veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem sabiedrības vai tās daļas interesēs, nodrošinot trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību un pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Likumprojekts tiesības celt trauksmi paredz ikvienai personai, ja attiecīgā informācija par pārkāpumiem vai apdraudējumu gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un persona to pamatoti uzskata par patiesu. Celt trauksmi varēs par korupciju, krāpšanu, amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valsts naudas un mantas izšķērdēšanu, sabiedrības veselības, būvniecības, vides, pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, kā arī cilvēktiesību pārkāpumiem un pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā un finanšu un kapitāla tirgus sektorā. Par trauksmes celšanu neuzskatīs ziņojumu, kurā sniegtas nepatiesas ziņas, informāciju, kas satur valsts noslēpumu, kā arī personīgu interešu aizskārumu.

Likuma mērķis nebūs sniegt iedzīvotājiem atbildes, bet novērst pārkāpumus un nodrošināt aizsardzību trauksmes cēlējiem.

Komentāri: