Artis Kampars 04.06.2011
Autors: Artis Kampars Valdībā šonedēļ lēmām par to, uz kādiem nosacījumiem Latvijā būtu jādarbojas komercsabiedrībām, kuru tiešie vai pastarpinātie īpašnieki slēpjas ārzonās. Uzņēmēji visā pasaulē izmanto ārzonu sniegtās priekšrocības...
Artis Kampars 28.05.2011
Autors: Artis Kampars Rietumeiropas parauga labklājība, tiesiska valsts, demokrātija un personu brīvība ir vērtības, kuras Latvijā jau labu laiku uzskatām par pašsaprotamām un tādām, kas neizraisa politiskas diskusijas. Šo vērtību nostiprināšana ir galvenais...
Artis Kampars 10.04.2011
Autors: Artis Kampars   Atklāta un godīga saruna par jebkuru no tematiem ir labākais risinājums ikvienā situācijā un par ikvienu tematu, arī tādu, kas kādai sabiedrības daļai raisa šaubas par manu kā amatpersonas rīcību. Lai arī vienmēr esmu bijis atvērts sarunai...
Artis Kampars 29.09.2010
Latvijā, tāpat kā daudzās citās demokrātiskās valstīs, ir ieviesusies nerakstīta tradīcija – ikviens Ministru kabinets jeb valdība pirms apstiprināšanas Saeimā nāk klajā ar deklarāciju par iecerēto darbību. Tas parasti ir jaunās valdības veidots programmatisks...