Vienoti mēs vairs neesam sīki. Vienoti mēs esam vairāk rīcībspējīgi. Vienoti mēs esam stiprāki un gudrāki. Vienotības jēga un būtība nav jāpamato un jāpierāda. Tā runā pati par sevi, tā uzrunā. Tā ir vērtība, kas izsaka visu. Esot vienoti, mēs iezīmējam pagrieziena punktu Latvijas politikā. Esot vienoti, mēs dodam Latvijai jaunu elpu, jaunu iespēju, jaunu politiku, apvienojot spēkus mūsu labklājībai un valsts sekmīgai attīstībai. Mēs esam radījuši VIENOTĪBU, lai ne vien spertu soļus jaunas, vienotas politikas virzienā, bet arī lai aicinātu līdzi domubiedrus.

           AIZPILDI IESTĀŠANĀS ANKETU ELEKTRONISKI

VAI LEJUPIELĀDĒ TO ŠEIT
 IESTĀJIES VIENOTĪBAS RINDĀS - KĻŪSTI PAR BIEDRU

Lai iestātos politiskājā partijā VIENOTĪBA, aizpildi iestāšanās anketu elektroniski vai lejupielādē to un iesniedz partijas valdei vai nodaļai, kurā vēlies darboties.

Ņem vērā, ka anketā jānorāda vismaz viena politiskajā partijā VIENOTĪBA jau esoša biedra rekomendācija. Lai to saņemtu, apmeklēt savas pilsētas/novada VIENOTĪBAS reģionālās nodaļas sēdi (informāciju iegūsti sazinoties ar konkrētās nodaļas vadību vai sekretare@vienotiba.lv). 

Par partijas biedru var kļūt astoņpadsmit gadu vecumu sasniegusi fiziskas persona, kas atzīst un ievēro partijas statūtusvērtības un partijas ētikas kodeksu.

Biedram ir tiesības - ievēlēt valdi, partijas amatpersonas un institūcijas; kandidēt, kā arī tikt ievēlētam partijas amatos un institūcijās; iesniegt valdei lēmumprojektus; iesniegt valdei ierosinājumus, kurus tai jāizskata saprātīgā termiņā; piedalīties partijas darbā un tās lēmumu pieņemšanā; brīvi paust viedokli, saņemt informāciju par partijas un tās amatpersonu darbību; piedalīties lemšanā un izteikt viedokli par kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī pretendēt uz iekļaušanu kandidātu sarakstos; vērsties ētikas komisijā un revīzijas komisijā; saņemt biedra apliecību; apstrīdēt disciplinārsodu valdē mēneša laikā no soda uzlikšanas; izstāties no partijas vai apturēt darbību tajā, rakstveidā informējot valdi.

Biedram ir šādi pienākumi - ievērot un pildīt partijas statūtus, programmu un ētikas kodeksu; ievērot demokrātijas, atklātības, godīguma un tiesiskuma principus; pildīt partijas lēmumus, tās iekšējos normatīvos aktus un uzdevumus; aktīvi un godprātīgi piedalīties partijas darbā; regulāri attīstīt un pilnveidot savu politisko redzesloku un zināšanas; veicināt politiskās kultūras attīstību; maksāt biedra naudu.


IESAISTIES VIENOTĪBAS DARBĀ - KĻŪSTI PAR ATBALSTĪTĀJU

Lai kļūtu par politiskās partijas VIENOTĪBA atbalstītāju, lejupielādē iestāšanās anketu un iesniedz jebkurā nodaļā, vai arī vai aizpildi to elektroniski.

Par partijas atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās vērtības.

Atbalstītājiem ir šādas tiesības un pienākumi – brīvi paust savu viedokli, saņemt informāciju par partijas darbību, izteikt priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties darba grupu darbā.