Kultūras ministrija

Kultūras ministrijas veikums no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 4.novembrim

Gada pirmajā pusē noticis intensīvs darbs Latvijas prezidentūrā ES Padomē. Pieņemti Padomes secinājumi par kultūras un radošo industriju nozīmi Eiropas attīstībā, apzinātas iespējas stiprināt Eiropas audiovizuālo mediju telpu, sniegti priekšlikumi autortiesību modernizēšanai digitālajā laikmetā, kā arī sarīkotas vairākas starptautiskas konferences un īstenota līdz šim vērienīgākā Latvijas kultūras izcilības prezentācija pasaulē.

Notiek intensīva gatavošanās Latvijas valsts simtgades svinībām, kas paredzētas no 2017. līdz 2021.gadam.

Izstrādātas Mediju politikas pamatnostādnes un rīcības plāns, ko tuvākajā laikā plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai. Latvijas mediju politikas virsmērķis ir stipra, daudzveidīga, profesionāla, caurskatāma, ilgtspējīga un stabila mediju vide, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs. Tāpat tiks attīstīta sabiedrības prasme lietot daudzveidīgus mediju formātus un saturiskos piedāvājumus.

2014.gada decembrī pirmo reizi tika pasniegta Izcilības balva kultūrā. To saņēma kinorežisors Jānis Nords, operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko un muzejs „Žaņa Lipkes memoriāls”.

Veiksmīgi norit Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas atcerei veltīts tematiskais gads, piedāvājot dažādus jaundarbus, tematiskas izglītības programmas, sadarbības projektus, pētījumus un konferences.

Atpakaļ