Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrijas veikums no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 4.novembrim

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā sekmēta Enerģētikas Savienības izveide. Rīgā notika augstā mēroga konference, kurā ES dalībvalstu enerģētikas ministri, ES institūciju un starptautisku organizāciju pārstāvji, zinātnieki un citi enerģētikas politikas līdzveidotāji diskutēja par jauno iniciatīvu – Eiropas Enerģētikas Savienības izveidošanu un tās galvenajām dimensijām.Lai enerģijas patērētājiem nodrošinātu nepārtrauktas piegādes par vislabāko cenu, Baltijas valstis pakāpeniski integrējas Eiropas enerģijas tirgū. Līdz šim ir parakstīta Deklarācija par Baltijas valstu enerģijas piegāžu drošību, kā arī panākta Latvijas un Lietuvas sadarbība dabasgāzes piegāžu diversificēšanā un atvērta gāzes tirgus attīstībā. 

Ministru kabinetā apstiprināti dabasgāzes tirgus atvēršanai nepieciešamie Enerģētikas likuma grozījumi. Grozījumu mērķi ir nodalīt dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatorus no dabasgāzes sadales un tirdzniecības; novērst risku, kad valstij stratēģiski svarīgu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmu pieejamība tiek izmantota kā politiskās ietekmes instruments no trešajām valstīm; kā arī nosaka prasības un pienākumus tirgus dalībniekiem, darbojoties atvērtā dabasgāzes tirgū.

Lai paaugstinātu energoefektivitāti enerģijas ražošanā, pārvadē, sadalē un galapatēriņā, Ministru kabinetā apstiprināts Energoefektivitātes likumprojekts

Darbu sācis Būvniecības valsts kontroles birojs. Līdz šim birojs veicis vairāk nekā 1200 publisku ēku apsekošanu, pārsvarā pārbaudot izglītības iestādes, tirdzniecības centrus. Pēc pirmajām veiktajām pārbaudēm, secināts, 92% objektu ir teicamā vai labā stāvoklī.

No 2016. gada elektroenerģiju par samazinātu cenu varēs saņemt arī pirmās grupas invalīdi un ģimene, kuras aprūpē ir bērns invalīds. Tādējādi, no 1. janvāra tiesības iegādāties noteiktu elektroenerģijas daudzumu mājsaimniecības pašas vajadzībām par samazinātu cenu varēs trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti un persona ar I invaliditātes grupu.

Sekmīgi īstenota atbalsta programma mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem un piešķirts papildu finansējums vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā programmas turpināšanai. Mājokļa galvojumu programmas darbība tika sākta 2015.gada janvārī. Līdz šim programmā piešķirti vairāk nekā 800 mājokļu galvojumi ģimenēm. Kopējā piešķirtā galvojuma summa ir nepilni pieci miljoni eiro.

Atpakaļ