Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrijas veikums no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 4.novembrim 

Veiksmīgi novadīta pirmā Latvijas ES Padomes prezidentūra. Tās laikā pieņemts lēmums par Eiropas globālās stratēģijas izstrādi, sekmēta vienota ES politika saistībā ar agresiju Ukrainā. Rīgā notikušais Austrumu partnerības samits nostiprināja sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm – Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Rīgas samits sniedza spēcīgu vēstījumu Gruzijai un Ukrainai, ka vīzu liberalizācija ir tuvākā laika jautājums.

Latvijas ES prezidentūras laikā ĀM stiprināja arī ES dalībvalstu konsulāro sadarbību. ES dalībvalstis vienojās par mehānismu, kā sniegt palīdzību savu valstu pilsoņiem, ja ar viņiem noticis negadījums valstī, kurā nav attiecīgās ES valsts vēstniecības.

Latvijas prezidentūras laikā tika panākta vienošanās par finansiālo atbalstu Ukrainai, tika īstenota vienota Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz konfliktu Ukrainas austrumos. ES vienojās par jaunas makrofinansiālās palīdzības (aizdevuma) sniegšanu Ukrainai 1,8 miljardu eiro apmērā, kas, kopā ar iepriekšējo programmu 1,6 miljardu eiro apjomā, ir lielākā finanšu palīdzība, ko ES piešķīrusi trešajai valstij.

No šī gada janvāra līdz 2016.gada beigām Latvijas vēstniecība Baltkrievijā pilda NATO kontaktvēstniecības pienākumus. Tādējādi Latvija apliecinājusi vēlmi veicināt NATO un Baltkrievijas sadarbību, kā arī stiprināt Latvijas–Baltkrievijas kaimiņattiecības.

Latvija ievēlēta ANO Cilvēktiesību padomē. Ievēlēšana padomē ir apliecinājums Latvijas sasniegtajam cilvēktiesību jomā nacionālā un starptautiskā līmenī. Dalība padomē Latvijai ļaus sniegt ieguldījumu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanā visā pasaulē. Latvija sniegs stingru atbalstu ANO cilvēktiesību mehānismu neatkarībai un efektivitātei. Darbojoties padomē, Latvija sekmēs savas cilvēktiesību jomas prioritātes - sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību, vārda brīvību, tā arī būs iespēja paaugstināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.

Atvērtas vairākas vēstniecības ārvalstīs. Vēstniecības Korejā pamatuzdevums ir veicināt Latvijas un Korejas politisko un ekonomisko dialogu, īpaši atbalstot Latvijas uzņēmējus. Sadarbojoties ar potenciālajiem Korejas investoriem, tiks veicināta trešo valstu tirgu apgūšana Āzijā.

Vēstniecībai Apvienotajos Arābu Emirātos ir nozīmīga loma divpusējās sadarbības sekmēšanā - noslēgti vairāki līgumi – konvencija par nodokļu dubulto neaplikšanu un nolīgums par gaisa satiksmi. Kopējais tirdzniecības apjoms pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis un sasniedzis gandrīz 40 miljonus eiro 2014. gadā. Tas padara Apvienotos Arābu Emirātus par Latvijai svarīgu ekonomiskās sadarbības partneri Persijas līča reģionā. Latvija saredz iespējas sadarbībai transporta un loģistikas, pārtikas rūpniecības, būvniecības un dizaina, kā arī izglītības un tūrisma, tai skaitā veselības tūrisma, jomā.

Turpinās Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas komisijas darbs. Parakstīta Instrukcijas par Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas kartes sagatavošanas kārtību precizētā redakcija. Savukārt komisijas Kartogrāfijas un ģeodēzijas darba grupa saskaņoja Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas karti mērogā 1:10 000.

Lai novērstu agrīnas terorisma izpausmes, tai skaitā, ierobežotu ārvalstu teroristu kaujinieku plūsmu uz tādām valstīm kā Sīrija un Irāka, paredzot kriminālatbildību par dalību teroristiskā grupā vai ceļošanu uz ārvalstīm terorisma nolūkos, šādas apmācības saņemšanu, braucienu finansēšanu un organizēšanu, izstrādāts un parakstīts Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu Papildprotokols (Rīgas protokols)

Atpakaļ