Mūsu cilvēki
Vera Grigorjeva
Bauskas novada domes deputāte
CV

IZGLĪTĪBA
1998 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistratūra – pedagoģijas maģistra grāds
1997 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte - angļu valodas skolotāja pamatskolā
1992 Sankt - Pēterburgas Valsts un municipālās pārvaldes institūts – politologs, augstskolu un vidusskolu sociālo un politisko disciplīnu pasniedzēja
1980 LU Vēstures fakultāte – vēstures un sociālo zinību skolotāja vidusskolā

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
No 01.07.2009 Bauskas novada domes deputāte
27.12.2007 atestēta par pamatizglītības, vidējas izglītības iestādes vadītāju un ieguvusi augstāko profesionālās kvalifikācijas kategoriju
2006 - 2011 vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējas izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperte - multiplikatore (sertifikāts Nr. TLK0064 no 10.03.2006.)
2006 - 2009 Bauskas rajona izglītības iestāžu vadītāju metodiskās apvienības vadītāja
2002 - 2006 IZM Bilingvālās apmācības koordinatore Bauskas rajonā
Bauskas rajona Bilingvālās apmācības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Sazināties

veragrigorjeva@inbox.lv
63923310

 

Uzdod jautājumu