Ministru Kabinets
VIENOTĪBAS priekšsēdētājs, LR ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs
LR labklājības ministrs
LR izglītības un zinātnes ministrs
LR ārlietu ministrs
LR iekšlietu ministrs