Mūsu cilvēki
Iveta Blaua
Jūrmalas domes deputāte
CV

DZIMUSI
1969. gadā, Jūrmalā

IZGLĪTĪBA
2007 – 2009 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija
2002 – 2004 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
1995 - 2000 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, kvalifikācija „Skolas un ģimenes psihologs”

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
No 2011 SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, valdes priekšsēdētāja
No 2009 Jūrmalas pilsētas Dome, deputāte
No 2009 Jūrmalas pilsētas Dome - Izglītības komiteja, Kultūras un sporta komiteja, Veselības un Sociālo jautājumu komiteja, locekle
2010 - 2010 Jūrmalas pilsētas Dome - Izglītības komitejas vadītāja
2009 – 2010 Jūrmalas Valsts ģimnāzija, direktores vietnieces ārpusklases darbā p.i. 
No 2001 Jūrmalas Valsts ģimnāzija, psiholoģe,
2001 – 2011 SIA Sanare, KRC Jaunķemeri, psiholoģe

HOBIJI
Vēsture, mūzika, psiholoģija, sports

MOTO
Darbs ir gods. Bet visaugstākais gods ir tam darbam, ko mēs darām mūsu tautas, mūsu Tēvzemes labā. /A. Kviesis/

Ja kaut kas nākas grūti, tad tas ir viens iemesls vairāk, lai to izdarītu. /A. Munte./

Sazināties

E-pasts: iblaua@inbox.lv

Uzdod jautājumu