Vienoti mēs vairs neesam sīki. Vienoti mēs esam vairāk rīcībspējīgi. Vienoti mēs esam stiprāki un gudrāki. Vienotības jēga un būtība nav jāpamato un jāpierāda. Tā runā pati par sevi, tā uzrunā. Tā ir vērtība, kas izsaka visu. Esot vienoti, mēs iezīmējam pagrieziena punktu Latvijas politikā. Esot vienoti, mēs dodam Latvijai jaunu elpu, jaunu iespēju, jaunu politiku, apvienojot spēkus mūsu labklājībai un valsts sekmīgai attīstībai.

Mēs esam radījuši VIENOTĪBU, lai ne vien spertu soļus jaunas, vienotas politikas virzienā, bet arī lai aicinātu līdzi domubiedrus. 
 

BIEDRA/ATBALSTĪTĀJA KANDIDĀTA ANKETA
 

IESTĀJIES VIENOTĪBAS RINDĀS - KĻŪSTI PAR BIEDRU
Lai iestātos politiskājā partijā VIENOTĪBA, lejupielādē augstāk redzamo iestāšanās anketu, aizpildi to un iesniedz partijas valdei vai nodaļai, kurā vēlies darboties. Ņem vērā, ka iesniegumam jāpievieno vismaz viena politiskajā partijā VIENOTĪBA jau esoša biedra rekomendācija. Lai to saņemtu, apmeklēt savas pilsētas/novada VIENOTĪBAS reģionālās nodaļas sēdi (informāciju iegūsti sazinoties ar konkrētās nodaļas vadību vai sekretare@vienotiba.lv). 

Kā norādīts politiskās partijas VIENOTĪBA statūtos, par partijas biedru var kļūt astoņpadsmit gadu vecumu sasniegusi fiziskas persona, kas atzīst un ievēro partijas statūtusprogrammu un partijas ētikas kodeksu.

IESAISTIES VIENOTĪBAS DARBĀ - KĻŪSTI PAR ATBALSTĪTĀJU
Lai kļūtu par politiskās partijas VIENOTĪBA atbalstītāju, lejupielādē augstāk redzamo anketu, aizpildi to un iesniedz jebkurā nodaļā vai adresē partijas valdei. Kā vēsta statūti - par partijas atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus un programmu. Atbalstītājiem ir šādas tiesības un pienākumi – brīvi paust savu viedokli, saņemt informāciju par partijas darbību, izteikt priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties darba grupu darbā. 

03
JŪN
Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas